Gorzowska rada seniorów

Projekt zakłada stworzenie warunków do powołania Gorzowskiej Rady Seniorów, która będzie jednostką pomocniczą samorządu terytorialnego, organem doradczym i inicjatywnym w strukturze władz Gorzowa. We współpracy z władzami miasta, mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi oraz placówkami zrzeszającymi seniorów, Rada Seniorów ma kształtować politykę senioralną w mieście, która do tej pory pomijana była w społecznym dyskursie ze względu na brak reprezentacji seniorów w organach miejskich. Aby podnieść świadomość społeczną w tym temacie przeprowadzimy szereg działań w postaci happeningów, debat, konsultacji społecznych, kampanii medialnych. Wyprodukujemy również szereg programów o seniorach i dla seniorów, których emisja w największej regionalnej telewizji pobudzi i zachęci osoby starsze do uaktywniania się. Projekt ma również uświadomić, że jako największa grupa społeczna Gorzowa, mogą stać się ważnym i znaczącym ogniwem życia społecznego i mieć duży wpływ na jego rozwój.

http://www.radagorzowskichseniorow.fam.org.pl/