Realizowane projekty

Najważniejszym celem statutowym, który realizujemy od 2015 r. są działania na rzecz aktywizacji seniorów w Gorzowie Wlkp. Celem przewodnim było zintegrowanie przychylnych seniorom środowisk wokół idei „budowy” w naszym mieście Kompleksu Aktywności Seniorskiej, zebrania odpowiednich środków by go „wybudować”, by był on dostępny dla wszystkich seniorów, niezależnie od wysokości uposażenia emerytalnego oraz by korzystał z nowatorskich form aktywizacji seniorów. Udało się i to nasz największy sukces. Przez 3 lata bez wsparcia Miasta ani środków unijnych działając oddolnie zebraliśmy ponad 2 miliony zł w gotówce, usługach i sprzęcie i wybudowaliśmy nasz Kompleks. Łącznie oddanych do użytku jest 1100 m2 powierzchni lokalowych i jest on największą i najlepiej wyposażoną placówką tego typu w województwie. W jego skład wchodzą: Klub seniora, kawiarenka Seniorita Cafe, sala bankietowa i wykładowa oraz biura. Jednym z ważnych zajęć w naszym kompleksie są wykłady i warsztaty psychologiczne, które cieszą się ogromną popularnością wśród seniorów.
Zapraszamy na nasz fan-page na Facebooku: Kompleks Aktywności Seniorskiej

 

Pozostałe realizowane projekty:

„Dziadek i babcia czytają wiersze Brzechwy i Tuwima”
Kampania Samotność w starości
1% DLA SENIORÓW
Kontrolujemy – zyskujemy
Gorzowskie senioralia
Gorzowska rada seniorów
„ROZRUSZNIK” czyli od edukacji do integracji
Super Senior
Gorzów dla Seniora – Wzmocnienie potencjału gorzowskich organizacji branżowych