Kontrolujemy – zyskujemy

Celem projektu „Kontrolujemy – zyskujemy” jest włączenie Gorzowskich seniorów i społeczności lokalnej w proces partycypacji publicznej poprzez stworzenie organu odpowiedzialnego za wypracowanie wraz z władzami miasta wspólnych założeń polityki senioralnej, a także nadzorującego działania władz miasta w tym zakresie. Projekt zakłada edukację obywatelską mieszkańców Gorzowa, w tym seniorów poprzez przeprowadzenie kampanii społecznej. Będą programy telewizyjne i specjalne numery gazety „Głos Gorzowskiego Seniora”, które rozkolportujemy w namiocie Aktywnych Gorzowskich Seniorów, postawionym na 10 największych imprezach w Gorzowie.