Idea

Gorzów dla Seniorów

„GORZÓW DLA SENIORÓW”

„GORZÓW DLA SENIORÓW” (GdS) to organizacja pozarządowa, której celem jest zaangażowanie różnych środowisk na rzecz budowy Kompleksu Aktywności Seniorskiej i rozwój polityki senioralnej w Gorzowie Wielkopolskim.

Organizacja została powołana jako odpowiedź na problemy zgłaszane przez osoby starsze w naszym mieście. Realizując różnego rodzaju projektu otrzymywaliśmy sygnały od seniorów świadczące o tym, że w Gorzowie nie jest realizowana spójna wizja polityki senioralnej. Stąd pojawił się pomysł stworzenia fundacji, która specjalizowała by się w zaspokajaniu potrzeb osób starszych. W naszym mieście to środowisko to ogromna grupa ludzi, którzy niestety nie mają siły przebicia, która pozwalałaby im na zwrócenie uwagi na miasta na ich problemy. Z badań, które przeprowadziliśmy w 2015 r. w ramach realizacji projektu z programu ASOS wynika, iż w naszym mieście jest 30 250 osób starszych na 118 000 mieszkańców. Ze względu na proces starzenia się społeczeństw ta proporcja stale wzrasta. Tylko w ciągu ostatnich trzech lat liczba seniorów w naszym mieście zwiększyła się o 3500 osób.

Mimo tych danych świadczących o konieczności wsparcia tak dużej części mieszkańców na przestrzeni lat zamknięto prężnie działające ośrodki zrzeszające seniorów. Dla przykładu w 2012 r. zamknięto Klub Nauczyciela, który zrzeszał ponad 200 seniorów, byłych nauczycieli. W tym samym roku zamknięto Klub Seniora „Pogodna Jesień”, a jego 100 członków przeniesiono do 120m2 Klubu Seniora Zodiak, zrzeszającego tam również ponad 100 osób. W 2013 zlikwidowano Klub Małyszyn, który był najprężniej działającą placówką dla seniorów w Gorzowie. Przez wiele ostatnich lat miasto w swoim budżecie nie uwzględniało wydatków na wspieranie rozwoju aktywności senatorskiej i poprawę infrastruktury umożliwiającej wzmocnienie organizacji senatorskich.

Efektem złej polityki miasta wobec osób starszych jest mała liczba organizacji seniorskich – tylko dwie organizacje  w mieście nastawione są na aktywizację seniorów – Stowarzyszenie Seniorów Gorzowskich „Złoty Kłos” i Uniwersytet Trzeciego Wieku. Skutkuje to tym, iż zaledwie 800 gorzowskich seniorów można uznać za aktywnie uczestniczących w życiu społeczno-kulturalnym w mieście co w skali ponad 30 000 osób starszych mieszkających w Gorzowie daje niecałe 3%. Prawie 10 000 seniorów pozostaje odizolowanych od społeczności spędzając większość czasu w czterech ścianach swojego domu.

Uświadomienie sobie tej sytuacji doprowadziło do tego, że wraz z Fabryką Aktywności Młodych i 27 organizacjami działającymi w tzw. Grupie FAM postanowiliśmy stworzyć placówkę w sposób kompleksowy zaspokajającą potrzeby osób starszych – Kompleks Aktywności Seniorów. Placówki, która w sposób całościowy rozwijałaby zarówno ciało jak i umysł seniorów. Mrówczą pracą, siłą kilkudziesięciu organizacji pozarządowych udało się nam zebrać środki na przygotowanie planów architektonicznych i rozpoczęcie budowy. Nasza organizacja koordynować ma prace zmierzające do powołania KAS, prowadzenia lobbingu wobec władz lokalnych i społeczności lokalnej oraz zarządzać placówką po jej powstaniu. Jeśli chcecie wiedzieć więcej o nas zapraszamy do kontaktu