Gorzów dla Seniorów

„GORZÓW DLA SENIORÓW”

„GORZÓW DLA SENIORÓW” to kampania, której celem jest zaangażowanie różnych środowisk na rzecz budowy Kompleksu Rozwoju Aktywności Seniorskiej i rozwój polityki senioralnej w naszym mieście. Kampania będzie trwała 2 lata a jej koszt wyniesie 70 000 zł. Sfinansuje ją w całości Fabryka Aktywności Młodych. Na Kampanię składać się będzie produkcja i emisja spotów promujących akcję, programów TV, druk gazet, plakatów i ulotek, intensywna aktywność w Internecie oraz udział w największych imprezach takich jak Dni Gorzowa. Poprosimy o wsparcie naszej inicjatywy znane i lubiane gwiazdy a także nawiążemy współpracę z cenionymi za swoją działalność na rzecz seniorów instytucjami w całej Polsce.

BUDUJEMY KOMPLEKS ROZWOJU AKTYWNOŚCI SENIORSKIEJ

Seniorzy 60+ to największa grupa społeczna w Gorzowie Wlkp., która liczy już 30 tysięcy mieszkańców. Tylko niecałe 2% Gorzowian 60+ prowadzi aktywny tryb życia uczestnicząc w organizowanych przez organizacje seniorskie zajęciach sportowych i kulturalnych. Jedną z przyczyn niskiej aktywności osób starszych jest brak odpowiedniej infrastruktury umożliwiającej udział większych grup seniorów w zorganizowanych zajęciach. Konieczne jest chociażby wybudowanie specjalnie przygotowanej sali gimnastycznej, której wyposażenie pozwalałoby osobom starszym czuć się bezpiecznie przy każdym, nawet najbardziej wymagającym ćwiczeniu. Sama sala gimnastyczna to jednak jeszcze nie wszystko. Potrzebne jest kompleksowe rozwiązanie, a więc miejsce gdzie można ćwiczyć zarówno ciało jak i umysł, wziąć udział w gimnastyce, zajęciach komputerowych, posłuchać prelekcji czy po prostu spotkać się w seniorskim gronie. W chwili obecnej nie ma w naszym mieście odpowiedniego miejsca do takich zajęć i seniorzy muszą radzić sobie korzystając z prowizorycznych, nieprzystosowanych pomieszczeń. Pomóż nam to zmienić! Zadbajmy o miejsce do gimnastyki ciała i umysłu dla naszych bliskich i zapewnijmy sobie takie miejsce na spokojną przyszłość.

Kompleks Rozwoju Aktywności Seniorskiej, który chcemy wybudować będzie zajmował około 800 mi rocznie będzie mogło z niego korzystać 5000 seniorów. Sale będą udostępniane na tych samych zasadach wszystkim podmiotom seniorskim by mogły organizować zajęcia dla swoich członków. Chcemy by dzięki możliwości korzystania z naszej infrastruktury organizacje seniorów rozwijały się i pozyskiwały nowych członków. Gdy Uniwersytet III Wieku czy też Stowarzyszenie Seniorów Gorzowskich Złoty Kłos będą mogły zorganizować paletę ciekawych i tanich zajęć korzystając z naszych pomieszczeń, urządzeń i specjalistów zgłoszą się do nich seniorzy by skorzystać z ich oferty. To z kolei będzie miało wpływ na ich rozwój, np. większe dochody ze składek członkowskich czy też czesnego jak w przypadku UTW.

Niedługo uruchomimy nową stronę internetową :-)
Zapraszamy do śledzenia nowości!
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
WordPress Popup