Przy ul. Traugutta bierzemy się za podłogę. Czy uwierzycie, że będzie tutaj piękna kawiarnia dla osób starszych? :-)

dav
dav

sdr
dav
dav