Nasza Fundacja „Gorzów dla Seniorów” (wraz z Fabryką Aktywności Młodych) jako pierwsza organizacja w mieście skorzystała z wprowadzonej w tym roku inicjatywy konsultacyjnej. W Kancelarii Głównej Urzędu Miasta złożyliśmy wniosek o zorganizowanie w przyszłym roku konsultacji społecznych dot. polityki senioralnej. Mamy nadzieję, że Pan Prezydent przychyli się do wniosku :)

PKS