Z przyjemnością informujemy, że Pan Jarosław Marciniak i Pan Mariusz Sobkowiak z ramienia fundacji „Gorzów dla Seniorów” zostali członkami zespołu roboczego ds. opracowania zasad funkcjonowania Gorzowskiej Rady Seniorów. Rada działa przy Urzędzie Miasta Gorzowa i skupia 13 osób, które zadecydują o tym jak działać będzie Rada Seniorska.

Gorzowska Rada Seniorów